KONTAKT

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Budowa budynku mroźni i chłodni do usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych mająca na celu budowę budynku mroźni i chłodni do usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 ,, Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020