I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie https://mroznia.pwhuber.pl// (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”)
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest P.W.,,HUBER’’ Zygmunt Skarbek
  Siedziba Augustów 38, 26-624 Kowala
  NIP 7960105546 REGON: 670546214
   zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres siedziby Administratora, drogą   e-mailową pod adresem: mroznia@pwhuber.pl, lub telefonicznie +48 691-955-955
 4. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”.
 5. Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 7. Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

       8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

II.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Użytkownik). Pliki cookies mogą być używane w celu: dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego; tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania Użytkownika z serwisu Internetowego. Na podstawie plików cookies nie następuje identyfikacja tożsamości Użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo – pozostają w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies lub do momentu usunięcia pliku przez Użytkownika.

Pliki cookies, z których korzysta Serwis Internetowy, mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z właścicielem Serwisu i reklamodawcom.

Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

 

Formularz kontaktowy

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu wiadomość.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W formularzu Użytkownik podaje dane takie jak:

Imię i nazwisko;

Numer telefonu,

Adres e-mail.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, firmie księgowej, dostawcom i serwisantom usług IT.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie tej wiadomości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.